Ochrona bilansu osoby prawnej metodą ubezpieczeniową

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ochrona bilansu osoby prawnej metodą ubezpieczeniową

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
Wskazanie ubezpieczeniowych metod ochrony bilansu osoby prawnej. Analiza obszarów ryzyka działalności osoby prawnej skutkujących powstawaniem zobowiązań silnie oddziaływujących na bilans.

Uczestnicy szkolenia wśród materiałów szkoleniowych otrzymają orzeczenia sądów polskich i innych państw europejskich.

Szkolenie możemy polecić:

 • Producentom, eksporterom, importerom, dystrybutorom i usługodawcom
 • Członkom zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, głównym księgowym
 • Radcom prawnym, adwokatom zajmującym się szkodami rzeczowymi i osobowymi.
 • Brokerom, agentom ubezpieczeniowym i pracownikom ubezpieczycieli

Program szkolenia

I. Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej

 1. Odpowiedzialność cywilna jako źródło zobowiązań
 2. Charakterystyka odpowiedzialności na zasadzie winy
 3. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 4. Inne rygory odpowiedzialności
 5. Pojęcie osoby trzeciej, pojecie deliktu
 6. Niewykonanie, niewłaściwe wykonanie umowy
 7. Pojęcie związku przyczynowo skutkowego
 8. Pojęcie szkody
 9. Szkoda na mieniu
 10. Szkoda na osobie
 11. Analiza przypadków

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności – ochrona bilansu

 1. Reżim kontraktowy, jako pierwotna podstawa przypisania odpowiedzialności
 2. Przemiany odpowiedzialności kontraktowej
 3. Zastosowanie reżimu deliktowego
 4. Ewolucja w obrębie reżimu deliktowego
 5. Wpływ odpowiedzialności cywilnej na bilans osoby prawnej
 6. Ubezpieczeniowa metoda ochrony bilansu
 7. Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 8. Problematyka sum gwarancyjnych
 9. Szkody seryjne
 10. Czyste straty finansowe

III. Odpowiedzialność za produkt

 1. System normatywny dyrektyw UE
 2. Dyrektywa o odpowiedzialności za produkt wadliwy
 3. Implementacja w prawie polskim
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wady wyrządzone przez produkt niebezpieczny
 5. Klauzula wycofania z rynku
 6. Elementy oceny ryzyka
 7. Szkody środowiskowe
 8. Powództwo grupowe

IV. Ubezpieczenie członków organów osób prawnych

 1. Kryzys na rynkach finansowych a ubezpieczenie D&O
 2. Istota i konstrukcja ubezpieczenia D&O
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony ubezpieczeniowej
 4. Specyficzne cechy ubezpieczenia D&O
 5. Oferta krajowego rynku ubezpieczeniowego
 6. Optymalizacja zakresu ubezpieczenia

V. Praktyka rynku - analiza przypadków

 1. Praktyczne możliwości zabezpieczenia bilansu metodą ubezpieczeniową
 2. Problemy rynku krajowego
 3. Najnowsze tendencje w orzecznictwie
 4. Orzecznictwo amerykańskie
 5. Orzecznictwo sądów niemieckich
 6. Analiza przypadków krajowych
 7. Podsumowanie
 8. Dyskusja

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY