Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w tematykę ubezpieczeń finansowych. Ze względu na fakt iż zagadnienie należy do obszernych zrezygnowano w nim z prezentacji podstaw teoretycznych. Szkolenie oparto jedynie o praktyczne aspekty funkcjonowania obu tytułowych produktów ubezpieczeniowych. Omówiono procedury zawarcia i wykonywania obu typów umów zwracając uwagę na możliwe kwestie sporne, trudności i problemy.
Szkolenie jest prowadzone w systemie Mind Mapping, który zdecydowanie poprawia efektywność przyswajania informacji i pozwala na zdobycie szybkiej orientacji w prezentowanej tematyce.

Program szkolenia

Część I: Procedura uzyskania i realizacja gwarancji ubezpieczeniowej

1. Cechy stosunku gwarantowania
2. Forma i treść gwarancji ubezpieczeniowej
3. Dokumenty niezbędne do oceny ryzyka
4. Zabezpieczenie regresu z gwarancji ubezpieczeniowej
5. Zawarcie umowy gwarancji i wystawienie dokumentu gwarancyjnego
6. Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej
7. Podstawa prawna i procedura regresu do zleceniodawcy
8. Prawo zamówień publicznych i zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych
9. Gwarancje budowlane - wadialne, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki
10. Inne rodzaje gwarancji funkcjonujących na rynku

Część II: Pozyskanie ofert, zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego

1. Znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych
2. Ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego jako narzędzie zarządcze
3. Charakter prawny i zakres wniosku o zawarcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego
4. Limit kredytu kupieckiego na kontrahenta, a suma ubezpieczenia
5. Obrót objęty ubezpieczeniem i kwalifikacja podmiotów do objęcia ubezpieczeniem  
6. Koszty ubezpieczenia – składka, prowizja windykacyjna, opłata za ocenę ryzyka
7. Zgłoszenie przeterminowania i faza windykacyjna
8. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia kredytu kupieckiego
9. Postępowanie regresowe i dopłata udziału własnego
10. Wyłączenia i inne ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY