Ubezpieczenia, które pozwolą zdobyć nowe podmioty do obsługi brokerskiej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia, które pozwolą zdobyć nowe podmioty do obsługi brokerskiej

O szkoleniu

Wiele podmiotów gospodarczych nie dostrzega różnicy między brokerem a multiagentem. Zdobycie tych podmiotów do obsługi jest trudne, na przykład ze względu na wieloletnią dobrą współpracę z agentem.

Szkolenie ma przybliżyć produkty ubezpieczeniowe, które „otwierają serca” zarządów i właścicieli tych podmiotów na brokera. Produkty te nie są one sprzedawane przez sieć agencyjną firm ubezpieczeniowych, co pozwala brokerowi zaproponować coś czego klient do tej pory nie ubezpieczał, choć zdawał sobie sprawę z istniejącego ryzyka.

W szkoleniu skupimy się na praktycznych aspektach prowadzenia tych ubezpieczeń u klienta.

Program szkolenia

1. Ubezpieczenie OC zarządzających (D&O)

 • Dlaczego zarządzanie robi się coraz bardziej ryzykowne?
 • Kto i kiedy składa roszczenia wobec zarządzających?
 • Czy ubezpieczenie D&O może uratować bilans ubezpieczonego?
 • Kogo można objąć ubezpieczeniem?
 • Jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem D&O?
 • Jakie odrębności występują w modelu anglosaskim D&O?
 • Przykłady szkód z ubezpieczenia D&O.

2. Ubezpieczenie zapłaty należności handlowych

 • Jakie podmioty zajmują się tego rodzaju ubezpieczeniami?
 • Od czego zacząć procedurę zawarcia ubezpieczenia kredytu kupieckiego?
 • Jakie parametry mogą zadecydować o udzieleniu limitu kredytowego?
 • Co decyduje o składce i w jaki sposób następuje jej rozliczenie?
 • Jak przebiega procedura zgłoszenia szkodowego?
 • Fazy procesu likwidacji szkody z ubezpieczenia kredytu kupieckiego?
 • Wypłata odszkodowania – ograniczenia techniczno-ubezpieczeniowe.
 • Wznowienie ubezpieczenia - uwagi praktyczne.

3. Gwarancje ubezpieczeniowe

 • Jakie są zalety i wady gwarancji ubezpieczeniowych?
 • Gdzie można stosować gwarancje ubezpieczeniowe?
 • Jaka jest konstrukcja gwarancji ubezpieczeniowych?
 • Jak zabezpieczany jest regres ubezpieczyciela?
 • Jakie możliwości mają strony w razie sporu co do przedmiotu umowy gwarantowanej.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY